Het Heimdal genootschap

Onze missie is het onderzoeken van onverklaarde gebeurtenissen die door de opsporingsinstanties in Nederland niet behandeld worden of voor hen onoplosbaar zijn gebleken. We houden ons bijvoorbeeld bezig met het opsporen van personen die zijn verdwenen nadat ze in een sekte zijn ingetreden, met het terugvinden van gestolen kunstvoorwerpen met een bijzondere archeologische of anthropologische achtergrond, en met wetenschappelijke analyses van tot op heden onverklaarbare fenomenen, zoals zaken die in de volksmond klopgeesten, ufo’s en verschijningen heten. Op basis van logica, historisch en genealogisch onderzoek, forensische recherche en methodieken uit tal van academische disciplines proberen wij de meest bijzondere ‘cold cases’ uit de Nederlandse geschiedenis tot een oplossing te brengen.

Ons motto is verlicht en waakzaam, naar twee voorname kenmerken van Heimdal, de god uit de Germaanse en Noordse mythologie waarnaar ons genootschap vernoemd is. Heimdal bewaakt de grenzen van het godenrijk tegen monsterlijke indringers, en beschikt daartoe over voorkennis, scherp zicht en gehoor. Zijn naam betekent naar verluidt ‘degene die de wereld verlicht’.
Ooit zal hij zijn machtige Gjallarhoorn blazen, als teken dat alle goden zich naar de Vigrid-vlakte moeten begeven voor de allerlaatste strijd tegen chaos. Er is voorspeld dat hij en zijn tegenstrever Loki als laatste goden overblijven en strijdend tegen elkaar ten onder zullen gaan in Ragnarok, de val van de wereld.

Afbeelding: Heimdal blaast de Gjallarhoorn, door Lorens Frølich

Meer over het genootschap

Lidmaatschap
Gedragscode
Wat we doen
Privacybeleid
Contact
Veelgestelde vragen