Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.deemsterland.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

We vinden privacy belangrijk, daarom verzamelen (en delen) we in beginsel zo min mogelijk data van onze bezoekers. De enige data die we verzamelen zijn a) gegevens die je vrijwillig aan ons doorgeeft, en b) technische gegevens over je bezoek aan onze website, zoals IP-adres.

Contactformulier
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier, kun je daarbij je e-mailadres aan ons doorgeven, maar dat hoeft niet. De data uit het contactformulier, inclusief het eventuele e-mailadres, worden door ons vastgelegd.

Bezoekers-analyse
De server waarop onze site draait, houdt om technische redenen van iedere bezoeker enkele algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van je browser.

We maken geen gebruik van externe diensten die jou kunnen volgen of data van je vastleggen, bijvoorbeeld via cookies, onzichtbare pixels of scripts. Bij ons wordt je dus niet gevolgd door like-buttons en analysescripts van bijvoorbeeld Google of Facebook.

Met wie we jouw data delen

We delen in beginsel geen enkele data van jou met anderen.

Het is in theorie mogelijk dat een overheidsdienst een website-eigenaar verplicht om bezoekersdata te overhandigen.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, laten we deze website hosten bij OrangeWebsite in IJsland, een hostingprovider die de bescherming van jouw identiteit en privacy (en de onze) hoog in het vaandel heeft staan.

Hoe lang we jouw data bewaren

Gegevens die je ons toestuurt via het contactformulier en technische data van bezoekers (vastgelegd door de webserver) kúnnen door ons voor altijd worden bewaard. In veel gevallen bewaren we de data niet, of verwijderen we deze zo snel mogelijk.

  • We bewaren geen persoonlijke data die je ons via het contactformulier toestuurt, indien je daarbij aangeeft dat we die persoonlijke data niet mogen bewaren.
  • We verwijderen persoonlijke data op verzoek. Als je persoonlijke data via een contactformulier hebt toegestuurd, dan kan je later vragen deze te verwijderen. We doen dat alleen als je kunt bewijzen dat jij de eigenaar van die persoonlijke data bent.
  • We verwijderen alle data als we de website stoppen.
  • We bewaren data niet, of verwijderen deze, als we het om andere redenen nodig of verstandig vinden.

Welke rechten je hebt over je data

Als je via het contactformulier informatie aan ons hebt gestuurd, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Om ieders privacy te beschermen moet je hiervoor wel kunnen bewijzen dat jij de eigenaar van deze data bent.

Je kan ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Om ieders privacy te beschermen moet je hiervoor wel kunnen bewijzen dat jij de eigenaar van deze data bent. Data die we bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden, verwijderen we niet.