Schrijven voor Deemsterland

Het Heimdal genootschap is op zoek naar auteurs. Schrijven over Deemsterland is niet moeilijk, want er is maar één regel: schrijf wat u wilt, bijna alles kan.
En natuurlijk zoeken we ook naar illustratoren en cartografen.

Deemsterland is een duistere wereld die de onze binnendringt. Daarom hebben leden van het Heimdal genootschap het plan opgevat om Deemsterland te verkennen en dit vast te leggen in een aantal dossiers. De bedoeling is om samen het verhaal van Deemsterland te vertellen en verslag te doen van wat het tot zo’n duister oord maakt.

Voorbeelden

Misschien heeft u zelf een ansichtkaart ontvangen uit Deemsterland en bent u er al naar afgereisd. Of wellicht sluit u zich aan bij een initiatief om anderen bij te staan in hun levende nachtmerrie in Deemsterland.
Maar het is ook niet uitgesloten dat u, nu u sinds kort over het bestaan van Deemsterland weet, die vreemde landkaart of dat ongerijmde dagboek uit een oude familie-erfenis ineens kunt plaatsen. Misschien komen die vreemde bevindingen bij uw afstudeerscriptie nu ineens in een heel ander licht te staan.
Ook is het mogelijk dat u zich zelfs ergens in die duistere wereld vestigt, op een plaats die u herinnert aan uw opa en oma, aan uw favoriete vakantiestek, aan een fantastisch plan uit uw jeugd of aan uw grootste angst. U kunt dan bijvoorbeeld een plattegrond van uw huis sturen, foto’s van opvallende gebouwen, een lokaal krantenbericht, of een landkaart van de regio. Of wellicht legt u de gesprekken vast die u in Deemsterland voert met wetenschappers, of noteert u er sprookjes die te echt lijken om niet waar te zijn, of beschrijft u de strijdtonelen die er zich afspelen.
In alle gevallen is elk verhaal, elke bijdrage, welkom. De inhoud ervan ligt van begin tot einde in uw handen.

Bijdragen

De vorm van uw bijdrage is vrij, zolang het maar in het tijdschrift past. Het Heimdal genootschap ontvangt graag korte verhalen of langere feuilletons in meerdere afleveringen. Maar ook landkaarten, pagina’s uit stadsgidsen, reisverslagen, opgetekende sagen en legendes, korte verhandelingen over techniek en wetenschap, over biologie, historie, politiek, staatskunde of anderszins zijn welkom. Als u een idee heeft, of een vraag wilt stellen, neem gerust contact op.
Als uw verhaal, verslag, artikel, illustratie of kaart klaar is stuurt u het per e-mail of Dropbox naar de secretaris, die het beoordeelt op geschiktheid voor opname in een nieuwe aflevering van het tijdschrift Dossier Deemsterland.

Basisinformatie

Het is voorstelbaar dat niet iedere potentiële auteur direct weet hoe te beginnen. Voor leden van het Heimdal genootschap heeft deze website daarom een besloten deel met meer informatie voor auteurs. Hier vindt u basismateriaal, tips en andere manieren om ervoor te zorgen dat het klopt wat we over de wereld schrijven, dat we geen dubbel werk doen of elkaar onbedoeld tegenwerken.
Er zijn onder meer pagina’s te vinden over sfeer & inspiratie, een beschrijving van de duistere wereld op hoofdlijnen, over het afreizen naar Deemsterland, en over de geografie van het bekende deel van de wereld. Er is ook een Dropbox om informatie en verhalen uit te wisselen, met lijsten van de belangrijkste personages, gebieden en plots, en met vrij te gebruiken materiaal zoals kaarten en illustraties.