Wat we doen

Informatie wisselen we onder meer uit via onze nieuwsbrieven en dossiers. De dossiers bestaan uit verzamelde documenten, foto’s, onderzoeksverslagen en analyses van in het algemeen één gebeurtenis of een bundel van verwante onderwerpen.
Onze leden komen daarnaast met elkaar in contact op diverse fora op deze website.
Wanneer gewenst komen onze leden bijeen om te overleggen of op een bepaalde locatie onderzoek te verrichten. Soms vormen ze hiervoor tijdelijke groepen, omdat er specifieke expertises nodig zijn. Maar er zijn binnen het genootschap ook langduriger samenwerkingverbanden die zich op een bepaald type fenomeen richten.
Daarnaast zijn er ter ontspanning borrels en diners, waar we ervaringen bespreken en soms nieuwe contacten opdoen.

Wie zijn onze leden?

Iedereen, van elke rang of stand, kan lid worden van het Heimdal genootschap. Opleiding en achtergrond doen er niet toe, het enige wat we vragen is dat leden een bijdrage leveren aan het onderzoeken van onverklaarde gebeurtenissen.
Soms zijn hun motieven van academische aard, zoals het doen van ongebruikelijk onderzoek, soms juist heel persoonlijk, bijvoorbeeld als er familiegeheimen in het spel zijn. Anderen willen graag met hun talenten bijdragen aan de maatschappij en weer anderen houden er gewoon van om complexe puzzels te ontraadselen.
Het is daarom dat ons genootschap leden met zulke uiteenlopende achtergronden kent: van accountant, acteur, antiquair, antiekhandelaar en archeoloog tot arts, architect, auteur en bibliotheekmedewerker. Van chauffeur, fotograaf en zelfs geestelijke tot huisvrouw, investeerder, journalist, militair, monteur en museumdirecteur. Van ontwerper, pensionado en programmeur tot politieagent, redacteur, secretaris, verpleger, vertegenwoordiger en wetenschapper.
Ongetwijfeld past u bij dit gezelschap.

Meer over het genootschap

Lidmaatschap
Gedragscode
Privacybeleid
Contact
Veelgestelde vragen