Gedragscode

Het Heimdal genootschap bestaat uit professionals en niet-professionals die in een sociale omgeving bijeenkomen en via online en papieren media contact hebben om onverklaarde gebeurtenissen te bespreken.
De leden leven de volgende gedragscode na:

  1. elk van de leden is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden;
  2. noch het genootschap noch de afzonderlijke leden kunnen aansprakelijk worden gehouden voor daden van anderen van het genootschap;
  3. leden zullen het genootschap of diens activiteiten enkel met andere leden bespreken, en nooit in het openbaar;
  4. leden zullen nooit zonder toestemming persoonsgegevens van andere leden openbaar maken;
  5. leden zullen zich niet namens het genootschap bezighouden met illegale praktijken,

Meer over het genootschap

Lidmaatschap
Wat we doen
Privacybeleid
Contact
Veelgestelde vragen